Η σύνδεση με το φυσικό αέριο γίνεται ακόμα πιο ελκυστική χάρη στο πρόγραμμα άτοκης χρηματοδότησης του κόστους εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου απευθείας από την Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής για κάθε κεντρική και αυτόνομη θέρμανση φυσικού αερίου ανεξαρτήτου ισχύος  και με ευνοϊκή περίοδο αποπληρωμής.

Άτοκη χρηματοδότηση κόστους εσωτερικής εγκατάστασης σε κάθε κεντρική και αυτόνομη  θέρμανση φυσικού αερίου

Η προσφορά ισχύει για συμβάσεις σύνδεσης φυσικού αερίου για κατηγορία πελάτη «Κεντρική Θέρμανση» και «Αυτόνομη Θέρμανση» που θα υπογραφούν μέχρι και τις 31 Μαρτίου 2017.

Το χρηματοδοτούμενο ποσό και η διάρκεια αποπληρωμής καθορίζεται από την ισχύ λέβητα της εγκατάστασης και σύμφωνα με το κάτωθι σχήμα:

Κεντρική/Αυτόνομη Θέρμανση Εγκατεστημένη ισχύς (kcal/h) Χρηματοδοτούμενο Ποσό (συμπ. ΦΠΑ) Διάρκεια Αποπληρωμής Επιτόκιο
>=200.000 12.300€ 3 ΕΤΗ ΑΤΟΚΟ
170.000 – 199.999 9.840€ 3 ΕΤΗ ΑΤΟΚΟ
120.000 – 169.999 7.380€ 3 ΕΤΗ ΑΤΟΚΟ
35.001-119.999 3.000€ 2 ΕΤΗ ΑΤΟΚΟ
<=35.000 1.200€ 2 ΕΤΗ ΑΤΟΚΟ

Όροι προσφοράς 

  • Η προσφορά ισχύει για συμβάσεις σύνδεσης φυσικού αερίου για κατηγορία καταναλωτή «Κεντρική Θέρμανση» και «Αυτόνομη Θέρμανση» που θα υπογραφούν μέχρι και τις 31 Μαρτίου 2017.
  • Η προσφορά ισχύει για κάθε Κεντρική Θέρμανση και για κάθε Αυτόνομη θέρμανση (αυτόνομη σύνδεση μεμονωμένου διαμερίσματος σε πολυκατοικία ή μονοκατοικία) ανεξαρτήτου ισχύος λέβητα και καλύπτει το ανώτατο μέχρι το ποσό των 12.300€ (συμπ. ΦΠΑ).
  • Η αποπληρωμή του χρηματοδοτούμενου ποσού  προς την ΕΔΑ Αττικής γίνεται άτοκα σε ισόποσες διμηνιαίες δόσεις.
  • Η χρηματοδότηση σε κάθε περίπτωση εγκρίνεται από την ΕΔΑ Αττικής μετά την προσκόμιση και τον έλεγχο των παρακάτω :
Φύλλο καύσης εσωτερικής εγκατάστασης
Προσάρτημα σύμβασης χρηματοδοτικού υπογεγραμμένο από όλα τα συμβαλλόμενα μέρη (ιδιοκτήτης ακινήτου, εγκαταστάτης, ΕΔΑ Αττικής)
Έντυπο προσφοράς χρηματοδότησης
Τιμολόγιο εγκαταστάτη και δελτίο αποστολής (ή άλλο αποδεικτικό έγγραφο μεταφοράς υλικών εγκατάστασης αερίου στο χώρο του πελάτη)
  • Η προσφορά ισχύει εφόσον η έκδοση και η κατάθεση του τιμολογίου του εγκαταστάτη προς την ΕΔΑ Αττικής πραγματοποιηθεί μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου 2017.
  • Η προσφορά δεν ισχύει για επαγγελματίες (κατασκευαστές με επαγγελματικό ΑΦΜ).